Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Politika zasebnosti

Spletna in mobilna aplikacija Virtualni vodič po blejskem gradu je namenjena interaktivni predstavitvi vsebin blejskega gradu. Vsebuje avdio vodnik v obliki zvočnih zapisov, ki si jih uporabnik sam predvaja na posameznih točkah predstavitve gradu. Poleg tega je opremljena s sliko in besedilom, ki je prebran v zvočnem zapisu.

Spletna in mobilna aplikacija Virtualni vodič po blejskem gradu ne hranita nobenih osebnih podatkov uporabnika ali jih posredujeta tretjim osebam.

Avtor aplikacij je podjetje Intri d.o.o., Kurilniška ulica 10a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Naročnik aplikacij je Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled, Slovenija


Privacy policy

The online and mobile application Virtual Guide to Bled Castle is intended for an interactive presentation of Bled Castle. It contains an audio guide in the form of audio recordings, which the user himself plays at individual points of the castle presentation. In addition, it is equipped with an image and a text that is read in an audio recording.

The online and mobile application Virtual Guide to Bled Castle does not store any personal data of the user or pass it on to third parties.

The author of the applications is the company Intri d.o.o., Kurilniška ulica 10a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The client of the applications is the Institute of Culture Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled, Slovenia